پایان شستشوی نمای ساختمان درمانگاه خیریه امام رضا (ع) واقع در اسلامشهر در تاریخ 1398/03/26 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/26 15:57
post image

پایان شستشوی نمای ساختمان درمانگاه خیریه امام رضا (ع) واقع در اسلامشهر در تاریخ 1398/03/26 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت ساختمان درمانگاه امام رضا واقع در اسلامشهر در تاریخ 1398/03/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/26 15:56
post image

شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت ساختمان درمانگاه امام رضا واقع در اسلامشهر در تاریخ 1398/03/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

پایان شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی در تاریخ 1398/03/22 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/23 11:58
post image

پایان شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی در تاریخ 1398/03/22 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

آغاز شستشوی نمای ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی واقع در تهران-سعادت آباد در تاریخ 1398/03/21 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/21 15:10
post image

آغاز شستشوی نمای ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی واقع در تهران-سعادت آباد در تاریخ 1398/03/21 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

تمدید قرارداد شستشوی سالیانه ی ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک و شروع کار شستشوی شیشه های نمای ساختمان در تاریخ 1398/03/18 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1398/03/18 15:12
post image

تمدید قرارداد شستشوی سالیانه ی ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک و شروع کار شستشوی شیشه های نمای ساختمان در تاریخ 1398/03/18 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت