آغاز شستشوی ماهانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان در تهران(ولنجک)در تاریخ 1397/10/15 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/10/15 12:43
post image

آغاز شستشوی ماهانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان در تهران(ولنجک)در تاریخ 1397/10/15

شنبه 97/10/15 شروع شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک

1397/10/13 11:44
post image

شنبه 97/10/15 شروع شستشوی ماهیانه ی شیشه های نمای ساختمان دیپلمات ساسان واقع در تهران-ولنجک

امضاء قرارداد شستشوی فصلی نمای ساختمان هنکل-پاک وش واقع در تهران(سیمون بولیوار)

1397/10/12 14:02
post image

امضاء قرارداد شستشوی فصلی نمای ساختمان هنکل-پاک وش واقع در تهران(سیمون بولیوار)

پایان کار شستشوی نمای ساختمان شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران(نوبنیاد)در تاریخ 10دیماه 1397

1397/10/10 16:12
post image

پایان کار شستشوی نمای ساختمان شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی واقع در تهران(نوبنیاد)

شستشوی نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران (ولنجک) در تاریخ 15دی97توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود با بهترین کیفیت به پایان رسید

1397/10/10 13:18
post image

شستشوی نمای ساختمان دیپلمات 3 واقع در تهران (ولنجک) در تاریخ 15دی97توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود با بهترین کیفیت به پایان رسید

صفحات : 12345678910111213141516

برخی از مشتریان این شرکت