آغاز شستشوی نمای برج نگین آزادی واقع در تهران-خیابان آزادی در تاریخ 1397/12/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

1397/12/25 13:41
post image

آغاز شستشوی نمای برج نگین آزادی واقع در تهران-خیابان آزادی در تاریخ 1397/12/25 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

شروع شستشوی نما و رنگ آمیزی فریم های پنجره های نمای ساختمان شاهین واقع در جاده مخصوص کرج -بیمه در تاریخ 1397/11/16

1397/11/17 11:59
post image

شروع شستشوی نما و رنگ آمیزی فریم های پنجره های نمای ساختمان شاهین واقع در جاده مخصوص کرج -بیمه در تاریخ 1397/11/16


برخی از مشتریان این شرکت