فرم ها - فرم استخدام

پیشاپیش ازشما جهت انتخاب شرکت تحکیم صنعت صعود سپاسگزاریم لطفا" نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید تا مسئول مربوطه در کوتاه ترین زمان با شما تماس حاصل نماید

نام ونام خانوادگی : *

شماره/تلفن/همراه : *

محل تولد : *

سابقه : *

چند سال سابقه دارید
توضیحات :

کد امنیتی : *


برخی از مشتریان این شرکت