در برخیاز پروژه های شهری وصنعتی به صورت کلی ویا جزئی  به دلیل آچارکش/ خدمات /کاردرارتفاع/ اجرای خدمات/ برروی /اسکلت های فلزیلرزش ها وزش باد انبساط وانقباظ  سازه ها وپوسیدگی ویا دلایل دیگر نیاز به تعمیرات ویا آچارکشی سازه می باشد به طور مثال در پروژه های شهری به دفعات دیده شده که نما های ساختمان هایی که از شیشه اسپایدر تشکیل شده است در بخش های پایه نگهدارنده اسپایدر ها نیاز به ریگلاج داشده ویا نیاز به تعویض قطعات بوده ویا در ساختمان هایی که از ورق های کامپوزیتی تشکیل شده است نیاز به تعویض ویا مقاومسازی داشته است ویا در عملیات های صنعتی نیاز به آچارکشی تاسیسات واسکلت های فلزی بوده بارها مشاهده گردیده است که به دلیل تقییرات در ساختمان ها نصب تجهیزات تعمیرات ویا فرسایش نمای ساختمان نیاز به مرمت وبازسازی بوده با تکنیک ROPE ACCESSبه راحتی وبا ایمنی بالا میتوان این گونه خدمات ویا خدمات مشابه را در کوتاهترین زمان ممکن انجام داد این شرکت با تجربه ای که تا کنون پس از اجرای صدها پروژه کسب نموده آماده ارائه خدمت به شما سروران می باشد

 

نماشویی ساختمان های کامپوزیت 

تاریخ انتشار خبر: 1396/09/01 16:16

برخی از مشتریان این شرکت